5xSolar PV i Danmark

 

Da teknologien for vedvarende energi endnu var i sin spæde opstart, var det blandt udviklerne populært at investere i lande, der havde en særlig ”Feed-inTariff” (FiT) til projekter, der beskæftiger sig med vedvarende energi. En FiT er en økonomisk mekanisme, der skal fremme investeringerne i vedvarende energi ved at tilbyde langtidskontrakter til producenterne. Det giver producenterne en prissikkerhed, der understøtter finansieringen af projekterne.

I dag er FiT’er mindre udbredt af flere årsager, balndt andet at prisen på vedvarende energi på nogle af de modne markeder faktisk er tilsvarende eller lavere end prisen på energi fra fossile brændstoffer.  Det er naturligvis en fordel for producenterne, når der er tilgængelige FiT’er, da de giver et stærkere økonomisk udgangspunkt.  

European Energy fik mulighed for at deltage i et tysk udbud med FiT i slutningen af 2016. Udbuddet drejede sig om levering af grøn strøm ikke bare fra tyske projekter, men også fra projekter i Danmark og Luxembourg. Vi bød på 50 MW forsyning og vandt hele puljen, der skulle fordeles over fem solcelleanlæg i Danmark.     

Projektet havde en række interessante særheder, og den fysiske afstand mellem produktionen og opførslen viste sig at være den mindste af dem. Under udviklingen af projektet solcelleanlægget Bodelyngsvejen på Bornholm  faldt vores hold over en række arkæologiske fund fra stenalderen, heriblandt en del af en gammel økse. Den historiske opdagelse forsinkede byggeriet tre uger, da både professionelle og amatørarkæologer indtog området for at redde fundene og aflevere dem på det nærmeste museum. Placeringen af solcelleanlæggene gav også holdet logistiske udfordringer, da nogle af dem var på øerne Bornholm og Læsø. Det betød, at både mennesker og byggematerialer skulle transporteres med færge, og nye udfordringer med søkabler skulle klares.     

Men trods de usædvanlige forhold, lykkedes det European Energy at opføre alle fem solcelleanlæg på blot fem måneder, fra byggestart i januar 2018 til fuldt ud funktionelt i maj 2018. Projektteamet færdiggjorde samtidig også opførelsen af yderligere tre solcelleanlæg i Danmark med en samlet kapacitet på 20MW. Anlæggene genererer grøn strøm til 7000 mennesker på Bornholm, mens anlægget på Læsø kan producere strøm nok til at dække hele øens samlede elforbrug og sende den overskydende strøm tilbage til Jylland.    

Video produced by our contractor Sunotec

Danish_SolarPV.JPG
IMG_1699.JPG