Den største vind farm: Rødby

 

Vindenergi har de seneste 20 år - særligt i de europæiske lande - været en eftertragtet teknologi blandt udviklere af vedvarende energi. Prisen på landvind svarer til prisen på traditionelle energikilder i nogle dele af Europa midt i 00’erne. Priserne er faldet yderligere de seneste år og har derfor også reduceret omkostningerne, hvilket har sat skub i udviklingen af vindenergi. Faktisk har vindenergi udgjort 40 % af Danmarks samlede elforbrug siden 2015.

I 2016 påtog European Energy sig et af de til dato mest ambitiøse vindprojekter, nemlig Rødby vindmøllepark.  Rødby er den største vindmøllepark, vi har opført ad en omgang, i modsætning til at opføre parkerne i flere faser. Rødby består af elleve 3,45 MW vindmøller og bidrager til at nå Lollands mål om at producere nok vedvarende energi til at dække øens samlede elforbrug.

Og netop samarbejdet med lokalsamfundet gør Rødby særlig, sammenlignet med vores andre projekter.  Et af vores fokuspunker i udviklings- og byggefasen var at have en løbende kommunikation med naboerne og de lokale landmænd. Ved at tage hensyn til den offentlige mening, oplevede vi, at der var en positiv indstilling til projektet under hele byggefasen.

European Energy er stolt af at bidrage til et bæredygtigt Danmark, der fortsat er blandt de førende lande inden for vedvarende energi. Ved at bygge nye projekter er European Energy med til at bevare Danmarks grønne førerposition på verdensplan i de kommende år.  

 

Rødby.jpg