2009_UN-Global-Compact.jpg
Global-Goals_SDGs.png

Samfundsansvar er integreret i vores kerneforretning

Globalt ansvar

 • Vi tilslutter os FN’s Global Compact’s ti principper. Principperne omhandler menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljø og er styrende for vores arbejde med samfundsansvar og bæredygtighed.  FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling

 • Vi støtter FN’s mål for bæredygtig udvikling. Vores primære fokusområde er naturligvis mål nummer syv: at sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris. Målet beskriver nøjagtig, hvad vi stræber efter i vores daglige arbejde.


Miljø

 • Vi ønsker at skabe vækst og samtidig drive en ansvarlig forretning, der påvirker miljøet så lidt som muligt. Vi beskytter områderne omkring vores vindmølleparker og solcelleanlæg – både i forhold til lokalbefolkningen, dyre- og plantelivet og landskabet.
 • Vi stræber efter at udvikle, etablere og fremme teknologier, der gør det muligt for miljø og økonomi at gå op i en højere enhed. Samtidig stræber vi efter at skabe tætte samarbejdsrelationer med et bredt spekter af interessenter. 


Medarbejdere

 • Vi respekterer vores medarbejdere og tror på, at vores forretningsmæssige succes er et resultat af hver eneste medarbejders indsats  og et stærkt samarbejde. Vi fokuserer derfor også på vores medarbejderes personlige udvikling.

 • Vi mener, at alle skal have samme beskæftigelsesmuligheder og støtter mangfoldighed og social integration bland vores medarbejdere.

 • Vi stræber efter at sikre vores medarbejdere rimelige arbejdsforhold og et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

 • Vi værner om menneskerettighederne for alle, der er involveret i vores forretning, og vi vil ikke være engageret i eller tolerere nogen form for tvangsarbejde eller børnearbejde.

 • Vi respekterer vores medarbejderes ret til at tilslutte sig fagforeninger i overensstemmelse med lovgivningen i de pågældende lande.

 • Ledelsen går forrest i forhold til at fremme en kultur, hvor vi udviser etisk adfærd.


Samarbejdspartnere

 • Vi respekterer vores samarbejdspartnere som leverandører og forhandlere og arbejder med dem i langsigtede forbindelser for sammen at skabe gensidig vækst baseret på gensidig tillid.
 • Hver gang vi søger nye samarbejdspartnere, er vi åbne for alle kandidater uanset nationalitet og størrelse, og vi vurderer dem i forhold til deres samlede styrker.
 • Vi støtter fair og fri konkurrence i overensstemmelse med konkurrencelovgivningen i de gældende lande.
 • Vi har nul-tolerance over alle former for bestikkelse.  Vi tolererer ikke bestikkelse modtaget eller begået af samarbejdspartnerne eller offentlige myndigheder. Vi fastholder et ærlig og retfærdigt samarbejde med de offentlige myndigheder. 


Lokal vækst

 • European Energy opererer ofte i områder med høj arbejdsløshed. Ved at bruge lokal arbejdskraft og lokale leverandører bidrager vi til at sikre væksten i lokalsamfundet.