Nabo til et projekt?

I Danmark regulerer staten reglerne for opstilling af vindmøller. Det betyder, at møllerne aldrig opstilles for tæt på beboelse og at naboer kan få erstatning for et eventuelt værditab. Men som mulig kommende nabo til et vindmølleprojekt sidder du måske alligevel med nogle ubesvarede spørgsmål. Det kan f.eks. dreje sig om medejerskab, om erstatning for værditab og om hvordan andre oplever at være nabo til en vindmølle.

Hvis du har spørgsmål til et af vores projekter er du velkommen til at kontakte Jens-Peter Zink på jpz@europeanenergy.dk eller tlf. (+45) 20 47 82 20

 
 
 

Vil du være medejer?

Borgere, der bor tæt på møllerne har mulighed for at blive medejere. I alt udbyder vi andele svarende til 20 procent af projektet. Du kan læse mere om køberetsordningen hos energinet.dk

Kan du få erstatning?

Opstilling af vindmøller kan i enkelte tilfælde påvirke priserne på de ejendomme, der ligger tættest på møllerne. Hvis din ejendom falder i værdi kan du få erstattet dit værditab. I mellemtiden kan du søge mere information hos energinet.dk

Hvordan er det at være nabo?

Nogle mennesker er bekymrede over at skulle være nabo til en vindmølle. Bekymringerne kan dreje sig om hvorvidt vindmøllerne støjer, skygger eller er skadelige for helbredet. Du kan få videnskabeligt dokumenterede svar på det meste hos Viden Om Vind.