European Energy leverer et stærkt resultat og opjusterer forventningerne til fremtiden

2016 var er stærkt år for European Energy. Omsætningen blev næsten fordoblet til 1 mia. kr., og resultatet før skat næsten tredoblet. European Energy opjusterer forventningerne til 2017 samtidig med at årsrapporten for 2016 offentliggøres.

Den danske udvikler af vind- og solenergi, European Energy, offentliggør i dag et bomstærkt resultat for 2016, og opjusterer samtidig forventningerne til 2017-resultatet før skat fra mellem 60 og 90 mio. kr. til mellem 90 og 125 mio. kr.

CEO Knud Erik Andersen siger, at de gode resultater først og fremmest skyldes, at der er stor efterspørgsel efter sol og vindparker blandt institutionelle investorer. Over hele Europa betragtes parkerne i dag som et langsigtet, lavrisiko investeringsobjekt på linje med infrastrukturinvesteringer som f.eks. sygehuse og broer eller obligationer. Og så giver vind- og solparker ovenikøbet investorerne en unik mulighed for at bidrage til den grønne omstilling. 

Knud Erik Andersen siger: ”Vi er ovenud tilfredse med de resultater, vores dedikerede medarbejdere har kunnet skabe i 2016. Det afspejler at vi erobrer markedsandele fra den fossile energi hvert eneste år, og at investorerne er enige med os i, at fremtiden er grøn.”

European Energy har i 2016 sikret at virksomheden er klar til de markedsvilkår, der fremover vil gælde på det europæiske marked for vedvarende energi. Dvs. et marked hvor nationale og tværnationale auktioner erstatter garanterede pristillæg, og hvor teknologisk udvikling udfordrer konkurrenceforholdet mellem vind og solenergi. Knud Erik Andersen forklarer, at European Energy er unikt positioneret til at drage fordel af den markedsudvikling, fordi virksomheden både bygger vind- og solparker, og har aktuelle udviklingsprojekter i Finland, Sverige, Tyskland, Danmark, Italien og Storbritannien.

Hans optimisme underbygges af, at European Energy opjusterer forventningerne til resultatet i 2017, svarende til et resultat på mellem 1,3 og 1,9 mio. kr. pr. medarbejder før skat: ” Interessen fra de institutionelle investorer og de store prisfald på vind og solenergi betyder, at vi ser med stor optimisme på 2017. Derfor opjusterer vi allerede nu forventningerne til næste års resultat

Highlights

Omsætning næsten fordoblet fra 545 mio. kr. til 1.045 mio. kr. (fra 73,6 mio. Euro til 140,8 mio. Euro)

Ved udgangen af 2016 havde European Energy 242 MW byggeklare projekter.

European Energy opjusterer forventningerne til 2017 fra mellem 60 og 90 mio. kr. til mellem 90 og 125 mio. kr. (fra 8-12 mio. Euro til 12-17 mio. Euro)

For yderligere info kontakt: Communications manager, Anna Riis Hedegaard, arh@europeanenergy.dk, 20 70 84 02

EES IT Admin