Kalundborg er grøn

93% af indbyggerne i Kalundborg er enten meget positive eller positive overfor den grønne omstilling, mens 89% siger ja til, at Kalundborg bør bidrage til den grønne omstilling. Det er resultatet af en måling med 1000 respondenter som Megafon har udført for European Energy A/S.

Samtidigt bakker 59% af borgerne i Kalundborg Kommune støtter planerne om en kystnær vindmøllepark i Jammerland Bugt ved Kalundborg, mens 22% er imod vindmølleparken.

Knud Erik Andersen, adm. direktør i European Energy A/S, siger: 

”Vi er glade for opbakningen til projektet blandt borgerne i Kalundborg. Målingen viser, at indbyggerne i Kalundborg tager den grønne omstilling af energisektoren alvorlig. Vi ser frem til at arbejde videre med projektet og dermed den grønne omstilling.”    

Mølleparken kommer til at ligge 6-8 km fra kysten, og forventes at generere cirka 1000 GWh om året eller grøn strøm nok til at forsyne 225.000 husstande. Megafon-målingen, viser, at 65% af borgerne i Kalundborg Kommune er villige til at få udsigt til vindmøller 6-8 kilometer fra deres bolig. 

Trods den folkelig opbakning har European Energy A/S oplevet modstand mod projektet, blandt både lokale politikere og borgere.  

”Projektet ved Jammerland Bugt har gennem flere år vakt betydelig debat. I perioder også mere end ved andre projekter. Men som så ofte før, oplever vi, at modstandere er meget udtalte i deres kritik og mere villige til at gå på barrikaderne for det, de tror på. Det er selvfølgelig i orden. Det skal bare ikke forveksles med, at modstanderne er et flertal,” siger Knud Erik Andersen.

European Energy forventer, at vindmølleparken kan opføres i 2023-2024. 

Se hele målingen her

For mere information eller interviews med ledelsen, kontakt venligst kommunikationschef, Joachim Steenstrup. E: jst@europeanenergy.dk, T: +45 5162481

Joachim Steenstrup