Kalundborg er grøn

93% af indbyggerne i Kalundborg er enten meget positive eller positive overfor den grønne omstilling, mens 89% siger ja til, at Kalundborg bør bidrage til den grønne omstilling. Det er resultatet af en måling med 1000 respondenter som Megafon har udført for European Energy A/S.

Samtidigt bakker 59% af borgerne i Kalundborg Kommune bakker om planerne om en kystnær vindmøllepark i Jammerland Bugt ved Kalundborg, mens 22% er imod vindmølleparken.

Knud Erik Andersen, adm. direktør, European Energy A/S, siger:

”Vi er glade for opbakningen til projektet blandt borgerne i Kalundborg. Målingen viser, at indbyggerne i Kalundborg tager den grønne omstilling af energisektoren alvorligt. Vi ser frem til at arbejde videre med projektet og dermed den grønne omstilling.”  

Mølleparken kommer til at ligge 6-8 km fra kysten, og forventes at genere cirka 1000 GWh om året eller grøn strøm nok til at forsyne 225.000 husstande. Megafon-målingen, viser, at 65% af borgerne i Kalundborg Kommune er villige til få udsigt til vindmøller 6-8 kilometer fra deres bolig.

Trods den folkelig opbakning har European Energy A/S oplevet modstand mod projektet, blandt både lokale politikere og borgere.

”Projektet ved Jammerland Bugt har gennem flere år vakt betydelig debat. I perioder også mere end ved andre projekter. Men som så ofte før, oplever vi, at modstandere er mere vokale og mere villige til at gå på barrikaderne for det de tror på. Det er selvfølgelig i orden. Det skal bare ikke forveksles med, at modstanderne er et flertal,” siger Knud Erik Andersen.

European Energy forventer, at vindmølleparken kan opføres i 2023-2024.